Въздушно карго до Русия

Руската Федерация е най-голямата по площ държава на земята. Тя се разпростира върху една шеста от земната повърхност, обхващайки 11 времеви зони. За съжаление, митническата администрация на Руската Федерация е изключително тежка и това прави изпращането на малки и карго […]